Home Thailand ‘ลูกอมสายตี้’ ภัยร้ายเคลือบน้ำตาล กดหายใจ-หลอนประสาท

‘ลูกอมสายตี้’ ภัยร้ายเคลือบน้ำตาล กดหายใจ-หลอนประสาท

by admin

ป.ป.ส.เตือนภัย “สายตี้” ระวังภัยร้ายแฝงเคลือบน้ำตาล “ลูกอมเมา” พบออกฤทธิ์หลอนประสาท-กดการหายใจ-เสี่ยงดับ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือนภัยพบการขายวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท แฝงในรูปแบบอมยิ้ม พบการขายในรูปแบบออนไลน์ นิยมเรียกลูกอมสายตี้ หรือลูกอมเมา ใช้ในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง เตือนมีฤทธิ์หลอนประสาทกดการหายใจและทำให้เสียชีวิตได้

โดยได้พบข้อมูลการขายอมยิ้มต้องสงสัยในสื่อออนไลน์ จึงได้นำตัวอย่างอมยิ้มที่พบมีการซื้อขายดังกล่าวจำนวน 4 แบบส่งสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ทั้ง 4 แบบ มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทผสมอยู่  แบบที่ 1 ตรวจพบ ไนเมตาซีแพม และทรามาดอล แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ตรวจพบคีตามีนและทรามาดอล แบบที่ 4 ตรวจพบ ฟลูไนตราซีแพม

นอกจากนี้ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ถูกตรวจพบในอมยิ้ม 3 จาก 4 ประเภท คือ ไนเมตาซีแพม คีตามีนไฮโดรคลอไรด์ และฟลูไนตราซีแพม จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นยาควบคุมที่แพทย์จะต้องสั่งจ่ายยาเท่านั้น สถานพยาบาลที่จะสั่งจ่ายยานี้ได้ต้องได้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไม่สามารถจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปได้ เพราะอาจมีผลข้างเคียงถึงชีวิต และการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท- ความผิดฐานโฆษณา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า ผู้ค้ายาเสพติดในปัจจุบันมักจะหาช่องทางการลักลอบจำหน่ายโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการค้ายาเสพติด โดยก่อนหน้านี้มีนำวัตถุออกฤทธิ์ลักษณะดังกล่าว บรรจุซองกาแฟ ชงกับน้ำดื่ม และปัจจุบันในรูปแบบอมยิ้ม เพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ และสร้างความสนใจจากวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งตรงนี้ขอแจ้งเตือนถึงการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์หลายชนิดรวมถึงการใช้ร่วมกับการดื่ม แอลกอฮอล์อันตราย อาจทำให้เสียชีวิตได้ และอยากฝากถึงผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็กเล็กในการบริโภคขนมหวานประเภทอมยิ้ม  เนื่องจากอาจนำอมยิ้มในลักษณะดังกล่าวไปบริโภคโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และให้สังเกตพฤติกรรมของลูกหลานที่เป็นวัยรุ่น 

“ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันสอดส่องดูแล บุตร หลานคนในครอบครัว ร้านค้าในชุมชน หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

Related Articles

Leave a Comment