Home Thailand ส.ว.คว่ำโหวต! ‘บิ๊กจ้าว’ วืดเก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช.

ส.ว.คว่ำโหวต! ‘บิ๊กจ้าว’ วืดเก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช.

by admin

สภาสูงคว่ำโหวต! ไม่เห็นชอบ ‘บิ๊กจ้าว-พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง’ นั่งเก้าอี้ ‘กรรมการ ป.ป.ช.’ เหตุขาดคุณสมบัติ ชี้ระเบียบตำรวจไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอิสระ

ในการประชุมวุฒิสภาวันนี้ (19 ก.พ.) พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง หรือ ‘บิ๊กจ้าว’ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทน พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์

โดยเป็นการประชุมลับ ใช้เวลานานเกือบ 4 ชั่วโมง ที่ประชุมถกเถียงปัญหาขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็น ป.ป.ช. ของ พล.ต.ท.ธิติ อย่างเข้มข้น เพราะมาตรา 9 วรรค 2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ระบุว่า “ต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี”

แต่ตำแหน่ง ผบช.น. ที่ พล.ต.ท.ธิติ ดำรงตำแหน่งนั้น ส.ว.หลายคนเห็นว่า ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับตำแหน่งอธิบดี แม้จะอ้าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ.2563 ให้ตำแหน่ง ผบช.น. สามารถเทียบเท่าอธิบดีได้นั้น

แต่ ส.ว.หลายคนเห็นว่า พ.ร.บ.และระเบียบ ก.ตร.ดังกล่าวใช้บังคับแค่หน่วยงานตำรวจหรือทหาร ไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอิสระ

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ‘น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง’ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) โดยการลงคะแนนลับดังกล่าว มี ส.ว. เห็นชอบ 88 เสียง ,ไม่เห็นชอบ 80 เสียง ,งดออกเสียง 30 เสียง จึงถือว่า ‘ไม่ได้รับความเห็นชอบ’ จากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับ พล.ต.ท.ธิติ เป็น นรต.รุ่น 40 โดยมีเพื่อนร่วมรุ่น เช่น พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ อดีตรอง ผบ.ตร. ที่ปัจจุบันย้ายไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

Related Articles

Leave a Comment