Home Thailand ‘ทัพเรือ’ แจงปมจ้างเอกชนขุดคลองบางไผ่ ‘โปร่งใส-ตรวจสอบได้’ !

‘ทัพเรือ’ แจงปมจ้างเอกชนขุดคลองบางไผ่ ‘โปร่งใส-ตรวจสอบได้’ !

by admin

“กองทัพเรือ” ชี้แจงกรณีจ้างเอกชนขุดลอก “คลองบางไผ่” ยันโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากไม่เสียงบประมาณจัดจ้าง ยังมีเงินเหลือส่งเข้าคลัง พร้อมเดินเครื่อง “ขุดดินแลกน้ำ” แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม รับการเกิดขึ้นโครงการ EEC ช่วยชลบุรี-ระยอง มีน้ำใช้เพียงพอ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงกรณีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ารับเหมาดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมจุดที่มีการดำเนินการขุดลอก โดยระบุว่าการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “ขุดดินแลกน้ำ” ที่เป็นการนำวัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอก มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเปลี่ยนเป็นมูลค่าสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

โดยผู้รับเหมาจะแบ่งเงินที่ได้จากการนำเอามูลดินที่ขุดลอกขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้จากการจำหน่ายดินที่เหลือจะถูกส่งคืนให้กับกองคลัง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับทางภาครัฐ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ และยังได้เงินจากโครงการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ขุดดินแลกน้ำ” ที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ที่ต้องการให้ทุกโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างในการขุดนั้น ขอยืนยันว่า เป็นการทำงานตามสัญญาที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้เซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาโครงการ และได้มีการประเมินราคามูลดินโดยคณะกรรมการที่กำหนดราคามูลดินขุดลอกงานจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ในสัญญาจ้างเฟสแรก เป็นเงิน 65 ล้านบาท ขณะที่การทรายมูลดินที่ได้ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 82,338,312 บาท จึงเหลือเงินส่วนต่างจากการทำโครงการ 16,758,312 บาท ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบจะส่งเข้าคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ผู้บัญชาการ​ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวยืนยันว่า “รัฐไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนอย่างแน่นอน และการร่างสัญญาจ้าง หรือ TOR ยังมีหลายหน่วยงานร่วมพิจารณาตรวจสอบด้วย”

ส่วนที่มีการตั้งคำถามกรณีใบอนุญาตให้มีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการประกอบการขุด ขนย้ายทราย เราได้ตรวจสอบก่อนที่จะทำสัญญาแล้วทุกอย่าง มีเอกสารชัดเจน และเรื่องแรงงานที่ใช้ภายในโครงการ คนงานส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ อันนี้เป็นความประสงค์จากทางกองทัพเรือเองที่อยากจะช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน สำหรับกรวด หิน ดิน และทราย ที่ได้จากการขุดลอกส่วนหนึ่งทางกองทัพเรือพร้อมที่จะมอบเป็นสาธารณะประโยชน์ ให้กับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ในพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์มา โดยเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ไปบ้างแล้ว”

นอกจากนั้น โครงขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ “ขุดดินแลกน้ำ” ยังเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC โดยมีการดำเนินงานใน 4 เฟส ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำจากเดิม 9.89 ลบ.ม. เป็น 21.89 ลบ.ม. และยังจะทำให้พื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

Related Articles

Leave a Comment