Home Thailand นายกฯ จี้สางปม ‘ที่ดินทับซ้อน’ ใช้แผนที่ทหาร 1:4,000 สั่ง รมต.ตอบกระทู้สภา

นายกฯ จี้สางปม ‘ที่ดินทับซ้อน’ ใช้แผนที่ทหาร 1:4,000 สั่ง รมต.ตอบกระทู้สภา

by admin

นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการ ยึดใช้แผนที่ทหาร 1:4,000 ให้เร่งทำจุดที่มีปัญหา-ข้อพิพาทให้เสร็จก่อน พร้อมสั่งรัฐมนตรีโร่ตอบกระทู้ในสภา

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้แจ้งข้อสั่งการและนโยบายว่า ขอให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทู้ที่สภาฯ ให้ไปตอบกระทู้ตามที่ได้ประสานนัดหมายไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา โดยหากติดภารกิจ ขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนอื่นไปตอบแทน

นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินเร่งแก้ไขปัญหา “ที่ดินทับซ้อน” ระหว่างส่วนราชการ ให้ยุติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหาร อัตราส่วน 1 ต่อ 4,0000 เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ ให้เร่งทำในจุดที่มีปัญหา หรือมีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน ไม่ว่าจะเป็นเขตขอบชายแดน เขตชายขอบที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ ส.ป.ก. เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วไป

Related Articles

Leave a Comment