Home PR News ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ สานต่อโครงการ ‘ส่งกำลังใจให้ My Hero’

‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ สานต่อโครงการ ‘ส่งกำลังใจให้ My Hero’

by admin

“เซเว่น อีเลฟเว่น” เคียงข้างชุมชน สังคม มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero ครั้งที่ 3” มอบอุปกรณ์จำเป็นสำหรับกู้ภัย-กู้ชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชน ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “เซเว่น อีเลฟเว่น” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม ที่ให้ความสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสานต่อ “โครงการส่งกำลังใจให้ My Hero” เป็นปีที่ 3 พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ชีพ โดยอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบเพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ ประกอบด้วย หมวกดับเพลิงนอกอาคาร ฮูดกันไฟในอาคาร เสื้อคลุมดับเพลิงนอกอาคาร ถุงมือดับเพลิงนอกอาคาร รองเท้าดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง รวมถึงหมวกกู้ภัย ชุดกู้ภัย กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ และเฝือกอ่อน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่หน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ 30 หน่วยงาน เพื่อนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้อาสาสมัครใช้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

โดยพิธีส่งมอบอุปกรณ์ให้หน่วยงานกู้ภัย และกู้ชีพ ในครั้งนี้ นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ พันเอกพิเศษ มนตรี โพธิสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบด้วย

ภายในงานยังมีการสาธิตวิธีการกู้ชีพจากอาสาสมัครกู้ชีพ เพื่อมอบความรู้ให้แก่นักศึกษา และมีการแบ่งปันประสบการณ์จากนายเจษฎา มลิราช หนึ่งในพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นและอาสากู้ภัยของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ ที่ได้มีประสบการณ์ตรง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และการอบรมให้ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงาน

น.ส.สุภาภรณ์ รุ่งเรือง นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้มาชมการสาธิตการกู้ชีพ บอกเล่าความรู้สึกว่า ที่วันนี้ได้เรียนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากพี่ๆ ชมรมบรรเทาภัยเฉพาะกิจ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เวลาไปพบเหตุการณ์ที่มีคนบาดเจ็บ หมดสติ หรือหยุดหายใจ เราจะสามารถช่วยได้ ด้วยการประเมินสถานการณ์ เรียก 1669 และวิธีการ CPR

ครงการส่งกำลังใจให้ My Hero มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานกู้ภัยและกู้ชีพ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ

ที่ผ่านมา “ซีพี ออลล์” ได้จัดตั้งหน่วยงานกู้ภัย ร่วมช่วยเหลือชุมชนและสังคมมากว่า 27 ปี (ตั้งแต่ปี 2540) พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน  หน่วยงานราชการ และกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วกว่า 196 ครั้ง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 58,000 คน รวมถึงจัดตั้งโครงการสนับสนุนการอบรมให้กับทีมกู้ภัย โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย โครงการเข้าร่วมระงับเหตุภัยพิบัติ โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งมีกองเรือเจ็ทสกีช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วม

Related Articles

Leave a Comment