Home Thailand ‘อัยการสูงสุด’ เคาะไม่อุทธรณ์ต่อ คดียกฟ้อง ‘ยิ่งลักษณ์’ เด้ง ‘ถวิล’ พ้นเลขาฯ สมช.

‘อัยการสูงสุด’ เคาะไม่อุทธรณ์ต่อ คดียกฟ้อง ‘ยิ่งลักษณ์’ เด้ง ‘ถวิล’ พ้นเลขาฯ สมช.

by admin

“โฆษกอัยการ” เผย อสส.เห็นชอบ “ไม่ยื่นอุทธรณ์” คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ยกฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ปมโยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” พ้นเก้าอี้เลขาฯ สมช. พร้อมส่ง ป.ป.ช.ทำความเห็น แต่ ป.ป.ช.ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เองได้

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า อัยการสูงสุดเห็นชอบควรไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่พิพากษายกฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

คดีนี้ อัยการสูงสุดรับดำเนินคดีอาญาฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192 โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ได้ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ จำเลย ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อม.11/2565

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งโยกย้าย และให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57 วรรคสอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง และเชื่อมโยงกับการโอนย้าย “พลตำรวจเอก ว.” ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช.แทน และบรรจุแต่งตั้ง “พลตำรวจเอก พ.” ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ “พลตำรวจเอก พ.” เครือญาติของจำเลย

          โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2566 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งโยกย้าย และให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57 วรรคสอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและเชื่อมโยงกับการโอนย้ายพลตำรวจเอก ว. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช.แทน และบรรจุแต่งตั้งพลตำรวจเอก พ. ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อันเป็นการแทรกแซงและก้าวก่ายการแต่งตั้ง โยกย้ายหรือการให้พ้นจากตำแหน่งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง

อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลฯ โดยเห็นควรไม่อุทธรณ์ และจะได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ และรับฟังความคิดเห็นของ ป.ป.ช. เพื่อประกอบการพิจารณาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 79 วรรคสอง ต่อไป

นายประยุทธ อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อ ป.ป.ช.ทำความเห็น ก็จะส่งมาให้ อสส.พิจารณาอีกที ซึ่งความเห็นของ ป.ป.ช.นั้นไม่ผูกมัด อสส.ว่าจะต้องเห็นตาม โดย ป.ป.ช.ไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฯ ได้เอง

Related Articles

Leave a Comment