Home PR News ‘ยูนิเซฟ’ จับมือสภาฯ เสริมพลังอนาคตไทย ‘ดวงฤทธิ์’ ย้ำจัดระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์

‘ยูนิเซฟ’ จับมือสภาฯ เสริมพลังอนาคตไทย ‘ดวงฤทธิ์’ ย้ำจัดระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์

by admin

‘ยูนิเซฟ’ จับมือสภาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “เสริมพลังอนาคตไทย บทบาทสภาผู้แทนราษฎรต่อการยกระดับการลงทุนเพื่อเด็กในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงบประมาณของรัฐสภา ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งประชาชาติ (UNICEF) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “เสริมพลังอนาคตไทย บทบาทสภาผู้แทนราษฎรต่อการยกระดับการลงทุนเพื่อเด็กในประเทศไทย” โดยมี ‘คยองซอน คิม’ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เปิดการเสวนา

โดยการเสวนา ‘รศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง’ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง “บทบาทของสภาผู้แทนราษฎรต่อการยกระดับการลงทุนเพื่อเด็กในประเทศไทย” โดย รศ.ดวงฤทธิ์ ได้เสนอและเน้นย้ำในเรื่องการจัดระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ ทั้งตอบโจทย์ในพื้นที่ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์ผู้เรียน โดยเรื่องนี้เราจะทำสำเร็จได้ โดยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน และขอให้ทุกภาคส่วนยอมรับความเก่งซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันทำการศึกษาที่ตอบโจทย์

Related Articles

Leave a Comment