Home Thailand ส.ว.ตีตก! ‘วิษณุ วรัญญู’ วืดนั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

ส.ว.ตีตก! ‘วิษณุ วรัญญู’ วืดนั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

by admin

เคาะมติวุฒิสภา 158-45 เสียง ตีตก! “วิษณุ วรัญญู” วืดนั่งประธานศาลปกครองสูงสุด  

ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 เม.ย. โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ตำรงตำแหน่งประธานศาลปครองสูงสุด พิจารณาเสร็จแล้ว คือ นายวิษณุ วรัญญู อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด โดยเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับ

จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ประกาศผลการลงคะแนนว่า ที่ประชุมมีมติ “เห็นชอบ” นายวิษณุ ด้วยคะแนน 45 คะแนน, “ไม่ให้ความเห็นชอบ” 158 คะแนน, “ไม่ออกเสียง” 6 คะแนน ดังนั้นจากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฎว่า นายวิษณุ ไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่านายวิษณุไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

Related Articles

Leave a Comment