Home PR News มกธ.ร่วม ‘อพม.ทวีวัฒนา’ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

มกธ.ร่วม ‘อพม.ทวีวัฒนา’ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

by admin

ศูนย์ประสานงาน อพม.ทวีวัฒนา จับมือชาวลัวะทวีวัฒนา ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้าน “ส.ส.ดวงฤทธิ์” กล่าวต้อนรับ-ให้กำลังผู้บริจาคกว่า 350 คน ชี้เป็นกิจกรรมดีๆ ร่วมพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) เขตทวีวัฒนา ร่วมกับชาวลัวะทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี เสียสละ และแบ่งปัน

โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้สนับสนุนสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมขอบคุณผู้จัดงาน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการบริจาคโลหิต และเมื่อเวลา 09.30 น. ผู้มีเกียรติร่วมงานได้ร่วมกันให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมี น.ส.กฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวเปิดงาน และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน​ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผอ.กอ.รมน.กทม. และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณะสุข ๖๗ ทวีวัฒนา ให้ความรู้ก่อนและหลังการบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 350 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจ และเป็นการยืนยันถึงความเอื้อเฟื้อของชุมชนต่อกิจกรรมดีๆ ที่ทางหน่วยงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี

Related Articles

Leave a Comment