Home PR News ‘ศ.ดร.บังอร’ อธิการบดี มกธ.ต้อนรับอบอุ่น! นักศึกษาใหม่ 67

‘ศ.ดร.บังอร’ อธิการบดี มกธ.ต้อนรับอบอุ่น! นักศึกษาใหม่ 67

by admin

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 โดยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ ได้เดินทางมาต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวที่จะร่วมใช้ชีวิตในรั้ว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อย่างมีความสุขร่วมกัน

บรรยากาศในวันนี้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งในภาคปกติและภาคสมทบกันอย่างต่อเนื่อง  โดยตลอดทั้งวันจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เป็นทั้ง ดารา นักแสดง สื่อมวลชน ทั้งรุ่นพี่ และคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์จากคณะต่างๆ จัดบูธให้คำปรึกษาพร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่กันอย่างอบอุ่น

สำหรับบริเวณด้านในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มีบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แบบ one stop service  ได้แก่ สำนักทะเบียน สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การให้บริการรับสมัครทุนนักกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร การให้บริการด้านหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการข้อแนะนำคำปรึกษาด้านการศึกษาต่างๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างดีที่สุด 

การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 ได้จัดขึ้นในตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-3 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดเปิดเทอมวันแรกพร้อมกัน ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ และจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี ในวันที่ 9 มิ.ย. ณ หอประชุม BangkokThonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Related Articles

Leave a Comment