Home PR News มกธ.ผนึก EVAT-กฟผ. ดันยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่สู่อนาคต

มกธ.ผนึก EVAT-กฟผ. ดันยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่สู่อนาคต

by admin

“ม.กรุงเทพธนบุรี” จับมือ EVAT–กฟผ. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่สู่อนาคต “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” ต้อนรับและร่วมเปิดการแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ครั้งที่ 3”

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมด้วยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และคุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ.

สำหรับการจัดการแข่งขัน “จักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต” ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย.นี้ โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทสถาบันการศึกษา มีสถาบันต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 31 ทีม ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วย และประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม

การแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงดังกล่าว ในปีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานรวมทั้งมาตรฐานการประกอบ การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรร่วม และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วย

ในการนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยลัยกรุงเทพธนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL

Related Articles

Leave a Comment