Home Thailand ป.ป.ช.ชงสอบทุจริต! เช่ารถเก็บขยะ EV 4 พันล้าน ‘ชัชชาติ’ ยันโปร่งใส-ตรวจสอบได้

ป.ป.ช.ชงสอบทุจริต! เช่ารถเก็บขยะ EV 4 พันล้าน ‘ชัชชาติ’ ยันโปร่งใส-ตรวจสอบได้

by admin

ผู้ว่าฯ กทม. ลั่นไม่ละเลยข้อท้วงติง ป.ป.ช. “โครงการเช่ารถขยะ EV” วงเงินเกือบ 4 พันล้าน ยันทำอย่างโปร่งใส-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีบริษัทยื่นข้อเสนอมาแล้ว 18 ราย มั่นใจปลอดทุจริตแน่นอน

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่าอาจมีความไม่โปร่งใสนั้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ไม่ได้ละเลยข้อท้วงติงจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยข้อมูลที่ กทม.มีอยู่เป็นข้อมูลเดียวกับ ป.ป.ช. ที่มีบริษัทเอกชนยื่นข้อเสนอมาแล้วจำนวน 18 บริษัท โดย กทม.จะต้องดำเนินการให้มีความโปร่งใสอย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลทุกขั้นตอนประชาชนสามารถตรวจสอบได้

โดยประเด็นที่ ป.ป.ช.มีการตั้งข้อทักท้วงมาถึง กทม.นั้น มีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1.การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของแบบรูปและรายการซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ ที่ไม่มีการระบุรายละเอียดในข้อบัญญัติ ปี 2566 ว่าเป็นรถไฟฟ้า กทม.จึงเตรียมนำประเด็นดังกล่าว เข้ามาระบุให้ชัดเจนในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2568 โดนระบุเป็นรถไฟฟ้าให้ชัดเจน 2.ข้อกังวลในร่างการประกวดราคา (TOR) ที่จะไม่มีการเปิดกว้าง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมาเอกชนรายใดรายหนึ่งนั้น ยืนยันว่า กทม.มีการดำเนินการประกวดราคาแบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะดูให้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 3.ข้อกังวลเรื่องการบริหารจัดดาร ความพร้อม อุปกรณ์ และจุดชาร์จนั้น กทม. ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวง ในการจัดตั้งจุดชาร์จให้ โดย กทม.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

“การเปลี่ยนรถขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่ทั้งโลกจะดูแลสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าการเปลี่ยนเป็นรถขยะของ กทม. เดิมที่เป็นรถน้ำมันดีเซล ปล่อย PM2.5 เกิดก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นรถไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วย อนาคตค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะถูกลง เป็นเรื่องดีที่ ป.ป.ช.มีข้อท้วงติง ทำให้เราเดินด้วยความรอบคอบมากขึ้น กทม.จะดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมน้อมรับฟังทุกข้อเสนอ ข้อสังเกต เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างรอบคอบ และปลอดการทุจริต” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบุ

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านจากรถขยะแบบเครื่องยนต์ดีเซล เป็นไฟฟ้าแทนได้ จะสามารถลดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารจัดการขยะได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ต่อปี นอกเหนือจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้ว ยังมีเรื่องของการลดมลพิษ การสร้างระบบนิเวศน์ของรถไฟฟ้า ที่จะเดินไปสู่สังคมสีเขียว

สำหรับข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เพื่อป้องกันการทุจริตการดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของ กทม. จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน, โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตันจำนวน 464 คัน, โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 102 คัน และโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 124 คัน รวมทั้งสิ้น 842 คัน มูลค่าโครงการ 3,993,761,464 บาท

โดยมีการตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า อาจมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการงบประมาณของ กทม. และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาจส่งผลทำให้ กทม.ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็น ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต หรือส่อว่าอาจมีการทุจริต

Related Articles

Leave a Comment