Home PR News จัดวิ่งเพื่อน้อง 128 ปีโรงเรียนนครสวรรค์

จัดวิ่งเพื่อน้อง 128 ปีโรงเรียนนครสวรรค์

by admin

จัดวิ่งเพื่อน้อง 128 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ Nakhonsawan School Half Marathon 2024 มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมวิ่งกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา นักวิ่ง และประชาชนทั่วไปทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ โดยมีศิลปินดารา นักแสดง เช่น น้องแม๊กกี้ อาภา ภาวิไล ร่วมลงวิ่งด้วย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ จะมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานวิ่งเพื่อน้อง 128 ปี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์

Related Articles

Leave a Comment