Home PR News มกธ. ทำถึง!! จัด Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

มกธ. ทำถึง!! จัด Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

by admin

“ม.กรุงเทพธนบุรี” จัดโครงการ Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล “ดวงฤทธิ์” บรรยายเทคนิคการสื่อสาร นำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน “ผู้กำกับ-ผู้จัดละคร-นักแสดงดัง” ร่วมแชร์เทคนิคพัฒนาบุคลิกภาพคณาจารย์ผู้สอน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการ “Distance Big Acting” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทุกระดับชั้น

โครงการนี้เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของ มกธ.ในทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี และการนำละครมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้ศาสตร์ของละครเป็นตัวผสมผสานกับรูปแบบการศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะมีความสง่างาม มีเสน่ห์ หรือมี Charisma เช่น การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทสะ ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง การยิ้มแย้มแจ่มใส รวมถึงบุคลิกภาพที่ดี

“สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้สอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าว

ทั้งนี้ การสัมมนา Distance Big Acting มีทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง START BTU โดย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร อันเป็นประโยชน์เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการสอนรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันยุคทันสมัย สื่อสารกับนักศึกษายุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ตามด้วย ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข และอาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ร่วมบรรยายการผลิตสื่อการสอนและการเตรียมตัวเข้าห้องบันทึกเทป

สำหรับช่วง SMART BTU ได้รับเกียรติจาก “แม็กกี้” อาภา ภาวิไล ดารานักแสดงชื่อดัง และ ดร.พลอยขวัญ เจดีย์จิตต์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วม Work Shop สาธิตการแต่งหน้า และกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ Grooming Appearance

และปิดท้ายด้วย ช่วง BTU การละคร นำโดย ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้กำกับ ผู้จัดละคร, ส้ม-ชนากานต์ ชัยศรี Miss Thailand World 1990 และ อิสรียาร์ มาลัยศรี Miss Thailand World ปี 1991 ร่วมเป็นวิทยากรแชร์เทคนิคการพัฒนาทักษะการแสดงในการอยู่หน้ากล้องบันทึกเทปอีกด้วย      

ในการนี้ คณาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลได้เข้าร่วมโครงการ “Distance Big Acting”

Related Articles

Leave a Comment