Home PR News มอบเสื้อกาวน์ นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก! มุ่งพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

มอบเสื้อกาวน์ นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก! มุ่งพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

by admin

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่ นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71 อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว

ในการนี้ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าวด้วย

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มกธ. และ นพ.ภูริทัต แสงทองพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ด้วย

ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล, พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี มกธ. ร่วมสวมเสื้อกาวน์ และมอบช่อดอกไม้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มี พญ.วรรณิกา แสงสุรีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้กล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าจากความร่วมมือ ในการบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

“บรรยากาศในวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุข วันแห่งความภาคภูมิใจ ผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ในทุกภาคส่วนได้มาร่วมแสดงความยินดีที่นักศึกษาแพทย์ได้รับชุดปฏิบัติงาน นักศึกษาได้ผ่านการเรียนทฤษฎี ได้ความรู้ทางด้านวิชาการ ต่อจากนี้ไปนักศึกษาจะได้สวมเสื้อกาวน์เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติชั้นคลินิก และจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่จะสอนนักศึกษาแพทย์ให้สำเร็จได้เป็นแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ด้านจริยธรรม คุณธรรม เป็นแพทย์ที่มีหัวใจของการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง” ศ.ดร.บังอร กล่าว 

สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนัก มีสติ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนที่เข้มข้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในปีนี้เป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกชองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่จะข้ามมาเรียนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ดังนั้นการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษาแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านของนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาในชั้นคลินิก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ เนื่องจากนักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยแวดล้อมหลายมิติ เช่น คณาจารย์ แพทย์ ผู้ร่วมงานจากสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและญาติ เป็นต้น

        ทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ในโอกาสดังกล่าวด้วย

Related Articles

Leave a Comment