Home Thailand งบ 67 ฉลุย! ‘วาระ 3’ จับตาด่าน ส.ว. คาดบังใช้ พ.ค.นี้

งบ 67 ฉลุย! ‘วาระ 3’ จับตาด่าน ส.ว. คาดบังใช้ พ.ค.นี้

by admin

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 298-166 เสียง “เห็นชอบ” งบประมาณปี 2567 “วาระ 3” จับตา! ส.ว.ถก 26 มี.ค. คาด พ.ค.นี้บังคับใช้

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (22 มี.ค.) วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระ 2-3 จำนวน 41 มาตรา

หลังที่ประชุมมีการลงมติรายมาตราในวาระ 2 เสร็จสิ้น ก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระ 3

ผลปรากฏว่า มติที่ประชุม 298 ต่อ 166 เสียง ลงมติ “เห็นชอบ” ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยมีผู้งดออกเสียง 1 เสียง, ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

สำหรับขั้นตอนหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ จากนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วนของวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นด่านสุดท้าย ในวันที่ 26 มี.ค.นี้

จากนั้นสภาฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ส่งไปยังรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่างบประมาณปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ค.นี้

Related Articles

Leave a Comment