Home PR News ทอ.เวิร์คช็อป ‘กลยุทธ์สื่อสารสู่สาธารณะอย่างมืออาชีพ’

ทอ.เวิร์คช็อป ‘กลยุทธ์สื่อสารสู่สาธารณะอย่างมืออาชีพ’

by admin

“กองทัพอากาศ” จัดเวิร์คช็อป “กลยุทธ์สื่อสารสู่สาธารณะอย่างมืออาชีพ” เสริมศักยภาพ “บุคลาการทัพฟ้า-ผู้การกองบินทั่วประเทศ” พร้อมเชิญกรรมการสมาคมสื่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมบรรยาย

พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารสู่สาธารณะอย่างมืออาชีพ ให้แก่ผู้บังคับการกองบินทั่วประเทศ, ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และผู้แทนหน่วยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เรื่องการชี้แจงข่าวสารของหน่วย

ทั้งนี้ เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานทีมโฆษกกองทัพอากาศ” นาวาอากาศเอก สวัสดี สุดสะอาด รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ บรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤต” และ “คุณวิรุฬ รัตนปริคณน์” กรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน” ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

Related Articles

Leave a Comment