Home Thailand ‘ซูเปอร์โพล’ แง้มคนไทยไร้ศรัทธาตำรวจ หนุนปฏิรูป-หยุดอำนาจมืด!

‘ซูเปอร์โพล’ แง้มคนไทยไร้ศรัทธาตำรวจ หนุนปฏิรูป-หยุดอำนาจมืด!

by admin

“ซูเปอร์โพล” แง้มผลสำรวจ 93.9% หนุนปฏิรูปตำรวจ ด้าน “นพดล” กาง 5 ข้อ จี้นายกฯ ฟังเสียง ปชช.-หนุนนโยบายระดับโรงพัก-ใช้เทคโนโลยีทลายกำแพงแดนสนธยา หยุดอำนาจมืด

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และผู้ก่อตั้ง “ซูเปอร์โพล” เสนอผลการศึกษาเรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ กับศรัทธาจากประชาชน” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,597 ตัวอย่าง

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจเพื่อฟื้นฟูศรัทธาจากประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ระบุ ต้องการให้นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ถือธงนำ ฟังเสียงของประชาชน ปฏิรูปตำรวจ ,ร้อยละ 81.7 ต้องการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี เป็นตำรวจของประชาชน และร้อยละ 80.9 ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ แล้วดูแลความปลอดภัยของประชาชน ของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 93.9 ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ ในขณะที่ร้อยละ 6.1 ไม่ต้องการ เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ จะพบว่า คนรุ่นใหม่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 98.5 ของผู้มีอายุไม่เกิน 24 ปี ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ ในขณะที่ช่วงอายุอื่นๆ ต่างก็ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจเช่นกัน โดยมีสัดส่วนมากกว่า 90%

ผศ.ดร.นพดล กล่าวสรุปว่า มีความเป็นไปได้ที่การปฏิรูปตำรวจจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง เมื่อ 1.นายกรัฐมนตรี ถือธงนำ ฟังเสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ แก้จุดเปราะบางที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายสิบปี อาทิ ภารกิจงานตำรวจมีหลายหน้างานมากกว่าเรื่องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนแตกต่างไปจากภารกิจของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่น และคุณภาพชีวิตที่ขัดสนแต่งานหนัก รายได้ต่ำ ปัญหาหนี้สินมากจนต้องหาช่องทางอื่นเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นต้น

2. ผบ.ตร.ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หนุนเสริมให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชน ออกแบบนโยบายและข้อสั่งการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนระดับโรงพักมากกว่าข้อสั่งการหรือนโยบายแบบเหมารวมให้ทุกโรงพักแสดงผลงานเหมือนกันหมดเพราะแต่ละโรงพักมีความต้องการของประชาชนแตกต่างกัน

3. ผู้นำหน่วยทุกระดับขององค์กรตำรวจ ยึดมั่นทำตามหน้าที่ด้วยความซื่อตรง

4. องค์กรตำรวจใช้ข้อมูลผลงานตำรวจภาพใหญ่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และผลงานตำรวจภาพย่อยระดับพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนระดับโรงพัก เสริมสร้างศรัทธาของประชาชน และ 5. องค์กรตำรวจใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลในโลกไซเบอร์ ทลายกำแพงแดนสนธยา หยุดยั้งอำนาจมืด

ทั้งนี้ จากที่ประชุม ก.ต.ช.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญของข้อมูลจากภาคประชาชน ทั้งความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ตำรวจได้ทำงานตอบโจทย์ตรงความต้องการของประชาชน ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาการ ผบ.ตร. ได้เร่งรัดขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟื้นฟูศรัทธาของประชาชน ผ่านผลงานของตำรวจแต่ละกองบัญชาการ เพราะมีจุดแข็งจุดเด่นในผลงานแตกต่างกัน เช่น ออกแบบวิถีใหม่ตรวจราชการ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเกาะติดข้อมูลความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละท้องที่ ให้ตำรวจเข้าเร่งแก้ไข ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ มีการแจ้งเตือน ตัดสินใจสั่งการด้วยกระดานข้อมูลอัจฉริยะ เฝ้าระวังตรวจจับ ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาเดือดร้อนให้ประชาชน เพื่อฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจ

Related Articles

Leave a Comment