Home PR News อธิการบดี มกธ. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว BTU อย่างอบอุ่น

อธิการบดี มกธ. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว BTU อย่างอบอุ่น

by admin

ที่อาคาร BANGKOK THONBURI HALL ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “BTU Family” โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการค้นหาความหมายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาใหม่ เช่น  การสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ระบบการลงทะเบียนและวัดผลการเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การอำนวยความสะดวกด้านหอพักนักศึกษา  กิจการนักศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาสู่มืออาชีพ การจัดการศึกษาทางไกล เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวด้านต่างๆ สู่รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศกลุ่มย่อยกับศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชนที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนการวางแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในโครงการดังกล่าว

การปฐมนิเทศดังกล่าวมีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน ตามโครงการดาราศิลปินและสื่อมวลชน เข้าร่วม อาทิ คุณธัญญา เทพวงศ์ (แต้ว) นางงามลำพูนและรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ 2562, คุณพรชดา วราพชระ (มะเหมี่ยว) นักแสดงและนางแบบชาวไทย, คุณอนุธิดา สาระธนะ (นินิว) มิสแกรนด์ระยอง 2023, คุณสรัลพร ธนินกุลนาถ (เปียโน) ดารานักแสดง, คุณณวีณัฐ นรทรัพย์ปรีชา (มายด์) ดารานักแสดง เป็นต้น

นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ยังได้เป็นประธานการปฐมนิเทศกลุ่มย่อยกับทีมนักกีฬาที่เป็นนักศึกษากองทุนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมทั้งทีมผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อมอบนโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬา การพัฒนานักกีฬาสู่มืออาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมด้านกองทุนสำหรับนักกีฬาอีกด้วย ทั้งนี้ มีนักกีฬาทีมชาติที่เป็นนักศึกษาของ มกธ. อาทิ นายภูริพล  บุญสอน (บิว) นักกีฬากรีฑา, น.ส.จันจิรา พระสังคร (ไข่มุก) นักกีฬาเซปักตะกร้อ นางสาวลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ (จิว) นักกีฬาแบดมินตัน เป็นต้น รวมทั้งนักกีฬาอีกหลายชนิดกีฬาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม อย่างคับคั่ง

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักกีฬาทีมชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศิลปิน ดารา นักแสดง ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษารุ่นพี่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนนักศึกษาภาคสมทบ และนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติ พร้อมใจเข้าร่วมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

Related Articles

Leave a Comment