Home Thailand ยื้อต่อ! ศาล รธน.นัดคดียื่นถอดถอนนายกฯ 24 ก.ค. ตรงวันแถลง ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

ยื้อต่อ! ศาล รธน.นัดคดียื่นถอดถอนนายกฯ 24 ก.ค. ตรงวันแถลง ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

by admin

รอลุ้นต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดพิจารณาคุณสมบัตินายกฯ 24 ก.ค. เหตุรอคำชี้แจง-หลักฐานเพิ่มเติม เผยตรงวันแถลงแจกเงินหมื่น “ดิจิทัลวอลเล็ต”

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 40 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160(4) และ (5) หรือไม่ จากเหตุนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ว่านายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้น โดย ศาลฯเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติม และรอคำชี้แจงรวมทั้งพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 24 ก.ค. เวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลได้มีคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลตั้งประเด็นให้ชี้แจงแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค.

ทั้งนี้ การประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้วันที่ 24 ก.ค. จะตรงกับวันที่รัฐบาลกำหนดจะแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วย

Related Articles

Leave a Comment