Home PR News ‘ม.กรุงเทพธนบุรี’ ต้อนรับคณะทูตจีน ร่วมบรรยาย ‘นศ.จีน’ แนะใช้ชีวิตในไทยอย่างมีสุข

‘ม.กรุงเทพธนบุรี’ ต้อนรับคณะทูตจีน ร่วมบรรยาย ‘นศ.จีน’ แนะใช้ชีวิตในไทยอย่างมีสุข

by admin

“อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี” ต้อนรับ “Feng Junying” ที่ปรึกษาทูต พร้อมคณะทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยcละอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขแก่นักศึกษาจีน


ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ‘Feng Junying’ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ,Wang Huan เลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากประเทศจีน ที่มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ

พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และให้ข้อแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในประเทศไทย พร้อมแจกเอกสารคู่มือให้ทุกคน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย และกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาจีนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจีนทุกคนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโอกาสดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Related Articles

Leave a Comment